Прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Прием след VII клас

 

  • Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети български език и литература и история и цивилизации;

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: Утрояване на резултата от националното външно оценяване по български език и литература и веднъж резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

 

  • Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети география и икономика и история и цивилизации;

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: Утрояване на резултата от националното външно оценяване по български език и литература и веднъж резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование.

 

 

  • Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: Утрояване на резултата от националното външно оценяване по български език и литература и веднъж резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

 

  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии;

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование.