Прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Прием след VII клас

Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

български език и литература и история и цивилизации

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизации от свидетелството за основно образование


Прием след VII клас

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

география и икономика и история и цивилизации

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизации от свидетелството за основно образование.


Прием след VII клас

Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.


Прием след VII клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование.


ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ:

16.06.2021г. – Провеждане на изпит от НВО по български език и литература

18.06.2021г. – Провеждане на изпит от НВО по математика

До 28.06.2021г. – Обявяване на резултатите от НВО

05.07. – 07.07.2021г. – Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016г.

До 13.07.2021г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 16.07.2021г. – Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 20.07.2021г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2021г. – Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

26.07. – 27.07.2021г. – Подаване на документи за участие в трети етап

30.07.2021г. – Записване на приетите ученици на трети етап