Проблемът за фалшивите новини и младите хора

Проблемът за фалшивите новини и младите хора

     Представителите  на ПГ „Васил Левски” Борислава Чорбаджийска от 12 Б клас и учителят по БЕЛ Станка Вълева взеха участие в Националната среща „Фалшивите новини пречат на нашите права, сигурност и участие”, проведена в Бургас от 11 до 13 октомври 2020 година. Събитието е по Програма „Еразъм +” , организирано от РУО – Бургас и Европартньори 2007 и е насочено към активиране на диалога между младите хора и формиращите политики по въпросите на борбата с фалшивите новини, подпомагане на критичното мислене у учениците и изграждане на дигитални и граждански компетентности за безопасно използване на интернет. Във форума взеха участие представители на всички институционални нива – народни представители, областният управител на Бургас, заместник- кметът на Бургас, председателят на Общинския съвет, експерт от МОН, председателите на учителските синдикати, председателят на Софийския форум за сигурност, представител на Европейската комисия в България. Те поставиха проблема в контекста на институциите, които представляват.

Модератори на срещата бяха инж. Виолета Илиева – началник на РУО- Бургас и проф. дпн Татяна Дронзина от СУ „Климент Охридски”, както и ученици, участници в проекта. Младите хора от 13 области имаха възможност да задават въпроси, да изказват мнения и отправят предложения към институциите.  Бяха оформени работни групи и на финала участниците изработиха документ „Нашите препоръки към европейските и националните институции за справяне с фалшивите новини”. Ученици и учители се обединиха около тезата за значимостта на дискутирания проблем и необходимостта на лична и институционална отговорност в борбата с fake news. Участниците поеха и ангажимента да поставят проблема пред своите училищни общности.