Протокол за резултатите от конкурс за изпълнение на художествен текст „Към Левски по-прекият път!…“, проведен на 09 февруари 2023г.

Протокол за резултатите от конкурс за изпълнение на художествен текст „Към Левски по-прекият път!…“, 
проведен на 09 февруари 2023г.

На 9 февруари 2023 г. в ПГВасил Левски“ – Ямбол сепроведе конкурсътКъм Левски попрекият път!…“. Благодарим от сърце на всички, които станаха част от него! Качваме протокола с решението на журито. На отличенитечестито! На всички останали отново казвамемолим ви, незабравяйте, че найголямата награда си я подарихте самитевиечрез решението да потърсите текстове на българскипоети, драматурзи или писатели; да ни дадете възможност даги чуем с младите ви гласове, и да съпреживеете вълнениетона другите изпълнители.

Напомняме: награждаването ще бъде на 17 февруари, петък, в Синия салон на ЧиталищеСъгласие„. Очакваме ви!