Резултатите говорят за нас! („По делата ще ги познаете“)

Резултатите говорят за нас! („По делата ще ги познаете“)

Резултатите говорят за нас! („По делата ще ги познаете“)
Юбилейният випуск 2024 на ПГ „Васил Левски“ се представи на ДЗИ по БЕЛ с най-голям брой явили се зрелостници в областта и с резултатите си, класира гимназията ни в ТОП 100 на училищата в България.
Пълните шестици са 5, отличните оценки (над 5.50) са общо 23.
Зад успеха на учениците се крият огромен труд, последователност и вдъхновение. Техните резултати защитиха достойно името на най-старата гимназия в града.
Благодарим на преподавателите по Български език и литература – г-жа Анета Божилова и г-жа Станка Вълева. Благодарим за подкрепата и доверието на родителите, които повериха своите деца на нас. Благодарим и на нашите зрелостници за положения труд и усилия! Пожелаваме им успех и безрезервно вярваме в тях!