Световен ден на Земята

Световен ден на Земята

На 22 април се отбелязва Световният ден на Земята. От самото си основаване, целта на тази кампания е да обедини усилията на държавите по света да запазят природата и да създават една по-добра и здравословна среда за живот на хората. Инициативата повече от петдесет години вдъхновява хората от различни раси, култури и религии да се борят за една по-добра и чиста природа.
В нея се включиха и ученици от Профилирана гимназия „Васил Левски“ и много други училища. Училището обяви конкурс, за който учениците да създадат различни постери, рисунки, презентации и изделия от рециклирани материали.
НЕКА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА ЗА НАС И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!