СПИСЪК С ИЗДАТЕЛСТВАТА И АВТОРСКИТЕ КОЛЕКТИВИ НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СПИСЪК С ИЗДАТЕЛСТВАТА И АВТОРСКИТЕ КОЛЕКТИВИ НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА