СЪОБЩЕНИЕ за учениците с прием след VII клас

СЪОБЩЕНИЕ

за учениците с прием след VII клас

СВОБОДНИ МЕСТА – СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
01.08.2019 година
Профил „Хуманитарни науки“ – 1 свободно място

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ на 19 и 20 август 2019 година от 8.30 до 17.00 часа в канцеларията на гимназията.
Подават се следните документи:
1. Заявление до директора
2. Свидетелство за основно образование по чл.130 от ЗПУО – оригинал
3. Служебна бележка с резултати от положените изпити от НВО – оригинал

• Комисията, определена със заповед на директора на ПГ „Васил Левски“ – Ямбол, класира учениците по бал в низходящ ред.
• Резултатите от приема за свободните места след III етап се обявяват в училището на 22.08.2019 година.
• Записване на учениците в училище на 23.08 2019 година.