ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

                    ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА                                     ЗАДАЧИ  ЗА  САМОПОДГОТОВКА                                                                 

ТЕСТ 1                                                                    ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

Ресурсна таблица – maturazad3

ТЕСТ 2                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 МОДУЛ 2;

ТЕСТ 3                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 МОДУЛ 2; 

Ресурсна таблица – climatenew

 ТЕСТ 4                                                                  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 МОДУЛ 2;

Свалете файла

vedomost-student.xlsx на вашия

компютър.

Задачата се намира в работен лист

ТЕСТ 5                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;

ТЕСТ 6                                                                   ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2;