Участия на XIa и XIв клас в Световния ден на спорта, Градски парк- Ямбол

Участия на XIa и XIв клас в Световния ден на спорта, Градски парк- Ямбол