Учениците от IX в клас – профил „Природни науки“ от ПГ „Васил Левски“ направиха чудесни ЗD проекти на клетка

Учениците от IX в клас – профил „Природни науки“
от ПГ „Васил Левски“ направиха чудесни ЗD проекти на клетка