Ученици от XIa клас на Профилирана гимназия „Васил Левски“ отбелязаха Европейската година на уменията с информационна среща в ОИЦ и изнесен урок по Английски език

Ученици от XIa клас на Профилирана гимназия „Васил Левски“ отбелязаха Европейската година на уменията с информационна среща в ОИЦ и изнесен урок по Английски език

На 22.05.2023 г. учениците от XIa клас на ПГ „Васил Левски“ Ямбол участваха в информационно събитие на тема „Възможности за умения, умения за възможности“ в офиса на Областен информационен център – Ямбол. Събитието бе посветено на Европейската година на уменията. Г-жа Татяна Чанкова, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ямбол, разказа за възможностите, които програми с европейското финансиране като „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“ дават за повишаването на квалификацията, придобиването на нови умения и компетентности и ученето през целия живот. Тя даде на младите хора изключително полезни практически съвети за търсенето, кандидатстването и спечелването на една бъдеща работа. В последвалата дискусия бяха засегнати въпроси за дефицитите в съвременното образование, правилния избор на висше учебно заведение и специалност, програмите за образователен обмен и други актуални за младите хора теми.
Урокът по Английски език пречупи темата на срещата през автентични текстове. Така учениците изпитаха уменията си за слушане и четене с разбиране, самопроверка и самоконтрол. (Думи на деня: upskilling & reskilling.)
https://www.eufunds.bg/bg/node/12645