Ученическа щафета „Освобождение“ в Ямбол

Поредни победи на учениците от Профилирана гимназия “Васил Левски” – град Ямбол:

Момчета/момичета 7/8ми клас 1-во място
Момичета 9/12ти клас 1-во място
Момчета 9/12ти клас 3-то място