Шесто място в категория „Мултимедийни игри и симулации“ в Националната олимпиада по информационни технологии

Шесто място в категория „Мултимедийни игри и симулации“ в Националната олимпиада по информационни технологии