НП С грижа за всеки ученик

НП „С грижа за всеки ученик“

Модул 1 – работа с даровити деца

Информационни  технологии– 4 групи с ръководители:

Ваньо Банков

Данаила Болградова

Стоянка Стоянова

Амелия Михайлова

История и цивилизация –1 група с ръководител

Ростислава Бакърджиева

География и икономика– 1 група с ръководител

Симеон Кузманов