Реализирани

1999г. „Училището отговарящо на изискванията на ученика и неговото усъвършенстване-НА Сократ

2001г. „Народни приказки и национални традиции“-езиков обмен между ученици от България – Сардиния –НА Сократ

2002г. Социалната изолация на младия човек- партньори на Община Ямбол

2004г. Езиков асистент по италиански език-НА Сократ

2005г. Езиков асистент по италиански език-НА Сократ

2007г. Езиков асистент по италиански език-НА Сократ

2006-2007г. „Културно-историческо наследство в европейски маршрути“ – езиков обмен на ученици- България-Полша НА Сократ

2008-2009г– „Фантазии на стъкло- рисуваме Европа в училище“ Европейски социален фонд 2007-2013

2010-2011-Доброволчески младежки практики за пополяризиране на културно-историческото наследство на гр.Ямбол и областта Европейски младежки програми и инициативи

2011-2013 LINKING- UP CULTURES ЦРЧР-НП Коменски

2011-2015 УСПЕХ-МОН

2004-2015– Проект с федерацията на италианските учители