Евора

Първа работна среща в гр.Евора Португалия, участват Петя Сярова- директор на Гимназия „В.Левски“ и Мария Самра-  старши учител в Гимназия „Васил Левски“ и координатор на  проекта  за България.

Евора Португалия

Евора-Португалия