2019-2020 г.

Информация за учениците в самостоятелна форма на обучение

Учебна 2019/ 2020 година

Изпитни сесии:

Редовна сесия: 15.01.2020г. – 31.01.2020г.

І поправителна сесия: 01.04.2020 г. – 15.04.2020 г..

ІІ поправителна сесия: 01.07.2020 г. – 15.07.2020 г.

 

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити в СФО:

Редовна сесия: 16.12.2019г. – 31.12.2019г.

I  поправителна сесия: 10.03.2020 г. – 20.03.2020 г.

II поправителна сесия: 10.06.2020 г. – 19.06.2020 г.