21 април 2023 – Ден на отворени врати в Окръжен съд – Ямбол

На 21.04.2023 г. завърши участието на XI а клас от ПГ „Васил Левски“ в образователната програма на ВСС и Окръжен съд – Ямбол „Съдебната власт – информиран избор и доверие“. В хода на програмата учениците бяха запознати с различни елементи от работата на съдебната система – структурата на съдебната власт, Кой кой е в съдебната власт, с наказателните мерки срещу непълнолетни, с кибер престъпленията и гражданското правосъдие. Заключителното занятие беше проведено в заседателна зала на Окръжен съд Ямбол под формата на дискусия „Животът ни без правила – За и Против“. Учениците разговаряха непринудено за необходимостта от правила в публичния и в личния живот със съдия Васил Петков – председател на ОС –Ямбол, Петър Петров – съдебен помощник и г-жа Катя Няголова – връзки с обществеността към Окръжен съд.
Учениците получиха сертификати за участието си в образователната програма. Младите хора изразиха удовлетворението си, че чрез програмата имаха възможност да се докоснат до духа и работата на една от властите в държавата.