24-ТИ ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ /ООН/

24-ТИ ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ / ООН /🇪🇺🇪🇺🇪🇺

На 24 октомври отбелязваме Международния ден на Обединените нации. През 1947 година Общото събрание на Организацията на Обединените нации обявява 24 октомври, годишнината от влизането в сила на Хартата на ООН като ден, който ще бъде посветен за разясняване и популяризиране сред народите по света на целите и постиженията на ООН, и за спечелване на тяхната подкрепа за нейната работа.
Години по-късно – през 1971 година, Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обявява деня на Обединените нации като международен празник и с която препоръчва той да се чества като официален национален празник от всички държави членки на ООН.