52-ра Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ” 13 – 16 юни 2024 г., Сливен

52-ра Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема:
„ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ” 13 – 16 юни 2024 г., Сливен