COVID-19

Готови ли сме за учебната година_

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2019-2020 година в условията на COVID-19

План за действие в условията на COVID-19