COVID-19

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заповед

24.11.2021г. – Актуализирани Насоки за обучение в извънредна епидемична обстановка

30.11.2021г. Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка