Eкип от учител и ученик от Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол участва в XII Национален конкурс „Млади изобретатели“

На 22.06.2024 г., екип от учител и ученик от Профилирана гимназия „Васил Левски“ – град Ямбол участва в XII Национален конкурс „Млади изобретатели“, организиран и проведен от Фондация „Миню Балкански“ в сътрудничество с ЧСУ „Българско школо“ – град София. Ръководител на екипа е господин Динко Динев – учител по Информатика и ИТ, а участник е неговия ученик Пресиян Живков от VIII “г” клас. Изобретението, с което участваха е с име: „Автоматизирана система за сортиране на цветни обекти с помощта на Ардуино“.
Основните компоненти на системата включват сензори за разпознаване на цвят, роботизирана ръка и поточна лента. Сензорите идентифицират цвета на кубчетата, които се движат по поточната лента, и предават тази информация на роботизираната ръка. Ръката хваща кубчетата и ги поставя в съответните цветни кофички за рециклиране. Системата е предназначена за сортиране на кубчета в три цвята: син, зелен и червен. Този проект демонстрира практическото приложение на Ардуино в автоматизацията и сортирането, както и значението на рециклирането и екологичната отговорност.
Всички участници бяха наградени с Грамоти.