Предложения от родители за промени в организацията на учебната среда

Предложения от родители за промени в организацията на учебната среда
Уважаеми родители, за нас ръководството и педагогическата колегия на Профилирана гимназия „Васил Левски“ е важна Вашата съпричастност към живота на Вашите деца тук в училище. С уважение ще се отнесем към всяко Ваше предложение за подобряване или промяна на учебната среда, която би направила училището по – желано място.
За предложения, моля натиснете ->Тук <-