Telerik Academy School Разработка на игри (Game Development) 8-12 клас

Официален сайт: https://www.telerikacademy.com

Училищна Телерик Академия – Партньори на организацията :

https://www.telerikacademy.com/school/locations

Ръководител: Старши учител Антоанета Иванова, преподавател по информатика, ИТ и математика