Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Deklaracia za inf. saglasie-Механизъм

Shemi_Mehanizam_2023

декларация конфиденциланост.2

Информация за норм. база и функции на различните институции

Механизъм_14.10

РД09-3543

Училищен план за работа с Механизъм …._16967111088_4