Обучение от разстояние в електронна среда на учениците от VIII до XII клас за периода от 11.03.2021г. до 02.04.2021г.

Заповед № 553 от 10.03.2021г. на Директора на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол 
за обучение от разстояние в електронна среда на учениците от VIII до  XII клас 
за периода от 11.03.2021г. до 02.04.2021г.