Прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Прием след VII клас

Профил „Хуманитарни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

български език и литература и история и цивилизация

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за основно образование.


Прием след VII клас

Профил „Обществени науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

география и икономика и история и цивилизация

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по география и икономика и история и цивилизация от свидетелството за основно образование.


Прием след VII клас

Профил „Природни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети

биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по биология и здравно образование и информационни технологии от свидетелството за основно образование.


Прием след VII клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ със задължителни профилиращи учебни предмети информатика и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Балът се формира като сбор от: Удвояване на двата резултата от националното външно оценяване /български език и литература и математика/ и оценките по информационни технологии и английски език от свидетелството за основно образование.


Заповед и график за НВО

График за дейностите по приемане на ученици в Профилирана гимназия

 

График за дейностите

по приемане на ученици VIII клас

 в Профилирана гимназия „Васил Левски“- гр.Ямбол

за учебната 2019/2020г.

Вид дейност Срок
1. Провеждане на националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
 

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

21.06.2019 г.

 

2. Обявяване на резултатите от НВО до 27.06.2019 г.

 

3. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 02.06.2019 г.

 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г.
5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране. 12.07. – 16.07.2019 г.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 19.07. – 22.07.2019 г.

 

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране До 23.07.2019 г.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07. – 25.07.2019 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2019 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2019 г.

 

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.08.2019 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2019 г.