Прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Заповед и график за НВО

График за дейностите по приемане на ученици в Профилирана гимназия

 

 

 

График за дейностите

по приемане на ученици VIII клас

 в Профилирана гимназия „Васил Левски“- гр.Ямбол

за учебната 2019/2020г.

 

 

 

Вид дейност Срок
1. Провеждане на националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
 

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

21.06.2019 г.

 

2. Обявяване на резултатите от НВО до 27.06.2019 г.

 

3. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 02.06.2019 г.

 

4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г.
5. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране. 12.07. – 16.07.2019 г.
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г.
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 19.07. – 22.07.2019 г.

 

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране До 23.07.2019 г.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07. – 25.07.2019 г.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2019 г.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2019 г.

 

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.08.2019 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2019 г.