Съобщение за ОРЕС

Съобщение за ОРЕС

На основание Заповед № 118 / 15.10.2020 г.

на Директора на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Ямбол

 

  1. Обучението на учениците от XI „А“ клас да се промени от дневна присъствена форма в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС /Office 365, Teams/ по действащото седмично разписание, считано от 15.10.2020г. до 23.10.2020г. включително.
  2. График на учебните занятия:

 

  1. 07:30 – 08:10 ч.
  2. 08:20 – 09:00 ч.
  3. 09:10 – 09:50 ч.
  4. 10:10 – 10:50 ч.
  5. 11:00 – 11:40 ч.
  6. 11:45 – 12:25 ч.
  7. 12:30 – 13:10 ч.

 

  1. Присъствените учебни занятие се възобновяват от 26.10.2020г.