UNICEF & Micro:bit – „do you :bit“

UNICEF & Micro:bit – „do you :bit“
Открит урок за UNICEF от глобалната инициатива „Най-големият урок в света“.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ № 14 ЖИВОТ ПОД ВОДАТА
Място на провеждане: ПГ „Васил Левски“ – град Ямбол
Участници: VIII „г“ клас и Зам. директорките г-жа Силяна Нойкова- ЗДУР и г-жа Добринка Качанова ЗДАСР