НВО Дигитални компетентности 10 клас

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 11.06.2018 Г. ДО 15.06.2018ГОДИНА

 


Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

Проверяват се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност

(http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences)

В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция: