Конспекти

БЪЛГАРСКИ   ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-v-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d1%83%d1%87-%d0%b8-%d0%b8%d1%83%d1%87 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-vi-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%bf-%d0%b8-%d0%b7%d0%b8%d0%bf %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-vii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-viii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-xi-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%bf %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-xi-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b8%d0%bf-%d0%bf%d0%bf %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82-x%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%bf-%d0%b8-%d0%b7%d0%b8%d0%bf %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-ix%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%bf-%d0%b8-%d0%b7%d0%b8%d0%bf-%d0%bf%d0%bf %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-xii-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%bf-%d0%b7%d0%b8%d0%bf-%d0%bf%d0%bf

Руски език – конспекти за IX; X; XI и XII класове

Информационни технологии – конспекти за VIII; IX; X и XI класове

География и икономика – конспекти за IX; X; XI и XII клас и критерии за оценка

История и цивилизация – конспекти за IX; X; XI и XII класове

Психология и логика – конспект за IX клас

Етика и право – конспект за X клас

Философия – конспект за XI клас

Свят и личност – конспект за XII клас

Биология и здравно образование – конспекти за IX; X; XI и XII класове

Физика и астрономия – конспекти за IX; X; XI и XII класове и критерии за оценка

Химия и опазване на околната среда – конспекти за IX; X; XI и XII класове

Музика – конспекти за V; VI; VII; VIII и IX и критерии за оценка

Изобразително изкуство- конспекти за V;VI;VII;VIII и IX клас и критерии за оценка

Физическо възпитание и спорт – конспекти за VIII; IX; X; XI и XII класове