„По делата ще ги познаете“

„По делата ще ги познаете“
С най-голям брой зрелостници (50) и най-висок резултат в града на ДЗИ по Английски език (Профилирана подготовка) се представи ПГ „Васил Левски“. Повод за гордост са отличните оценки на нашите зрелостници – 38% от явилите се на ДЗИ, от тях 4 зрелостника са с оценка отличен 6.00.
Зад успеха на учениците се крият огромен труд, последователност и вдъхновение. Поздравления за отдадените и мотивиращи преподаватели госпожа Ира Недялкова и господин Пламен Карамарков. Поздравления и на прекрасните ни ученици, които със своите резултати защитиха достойно името на ПГ „Васил Левски“, както и на нашите град и област.