ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

1.1.Брошура-колаж от семинар на тема Планиране и разработване на проекти
1.2.Брошура- колаж от Практическо занятие Управление на конфликти и емоц.интелигентност
1.3.Брошура – колаж от Практическо занятие Управление на стреса
1.4..Брошура -колаж от Споделянето на опит в Хасково