Онлайн обучение, поради възникналото извънредно положение

Проект на заповед за извънредната ситуация ЗАПОВЕД – организация-работа-извънредно-положение

График на учебни занятия 30 мин.

Заповед 729 от 14.03.2020г. -организация – работата – извънредно положение

Заповед 742 от 30.03.2020г. – организация – работа – извънредно положение