Олимпиада по български език и литература

На 4.02.2018г ще се проведе областен кръг на олимпиадата по БЕЛ. Класираните ученици трябва да се явят в ПГ“Васил Левски“ в 9.15 часа